Гаранция


Гаранционен срок:

Гаранционният срок на хардтопите Road Ranger е 36 месеца, считано от датата на покупката.

 

Покритие на гаранцията:

Обект на гаранцията са всички оригинални части, които са използвани при производството на хардтопа. Гаранцията не покрива части, които не са използвани при производството или са монтирани от фирми/лица, които не са оторизирани дилъри на Road Ranger.

 

Изключения от гаранцията:

  • Дефекти, неизправни функции или повреди, които са причинени от неправилен монтаж, неправилни регулировки, неправилна експлоатация, претоварване, промени по конструкцията, инциденти, ремонти, извършени от неоторизирани фирми/лица, монтаж на части, които не са одобрени от Road Ranger или от оторизиран дилър на Road Ranger;
  • Части, които са обект на нормално износване (напр. крушки);
  • Повреди, причинени от лоши условия на експлоатация (химикали, смоли и т.н.);
  • Механични повреди.

 

Задължения на собственика:

В случай на повреда собственикът на хардтопа е длъжен да достави хардтопа в оторизиран сервиз на Road Ranger, за да бъде отстранена повредата.

 

Моля запомнете:

Също както вашият автомобил, така и вашият хардтоп, капак или друг аксесоар имат нужда от редовно обслужване. То трябва да се извършва през същите сервизни интервали, през които се обслужва и вашият автомобил.

 

Внимание:

Първото обслужване на вашия хардтоп, капак или друг аксесоар трябва да се извърши след не повече от 500 км от неговия монтаж. Затягането на монтажните винтове трябва да се проверява на всеки 100 км.

 

Забележка:

Бихме искали да подчертаем разликата между "дефект" и "повреда". "Дефектите" се покриват от гаранцията, тъй като производителят е отговорен за дефекти на използваните материали и по време на производството. "Повредите", които са настъпили след доставката на хардтопа и които са причинени от инциденти, неправилна експлоатация или неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията.

Нормалното обслужване не се покрива от гаранцията; задължение на собственика е да спазва инструкциите за монтаж и обслужване.